Developerský projekt pod kontrolou od začiatku do konca

Viete, že aj pri masívnej výstavbe môžete ušetriť bez toho, aby sa znižovala kvalita diela? Výrazné šetrenie zabezpečí náš online systém, ktorý vám vďaka efektívnemu výberu dodávateľov dokáže garantovať významné úspory z rozpočtových nákladov. Je to jednoduché. Vy potrebujete “bič” na stavebné firmy a my ho máme. 

Ak do skladačky investor + stavebné firmy zapojíte aj Welliston, budete mať financie pod kontrolou od začiatku projektu až po kolaudáciu

Welliston funguje nielen ako kladivo na ceny, ale aj ako akýsi ochranný štít pre investora. Kontrolujeme projekt, zmluvy, oprávnenosť faktúr, pripravíme vám sofistikované harmonogramy a zabezpečíme detailné finančné plánovanie. Sme na vašej strane a dodávateľom budeme dôsledne pozerať na prsty.

Kontrola projektovej dokumentácie

Aby ste mohli vybrať toho správneho dodávateľa, musíte mať najskôr kvalitne spracovaný projekt. Nezavádzajú vás už na začiatku projektanti? S nami to zistíte včas.

Skontrolujeme výkresovú a rozpočtovú časť projektu, upozorníme vás na nedostatky a prekonzultujeme ich s projektantom. Vďaka tomu hneď na začiatku eliminujeme možné problémy, ktoré by ohrozili výstavbu pre chyby v projekte.

Ekonomické prepočty

Rozumieme číslam a robíme s nimi už viac ako 20 rokov. Aj vďaka tomu pevne udržíme opraty vašich investícií a vy budete až do konca na koni. Môžete od nás očakávať tieto služby:

 • objemové prepočty hodnoty investície a jej efektívnosti 
 • podrobný položkový rozpočet
 • kontrolné rozpočty a kalkulácie
 • výkaz výmer pre tendre
 • kontrola dodávateľských ponukových rozpočtov
   

Výber dodávateľa

Kto bude stavať váš projekt? Samotný výber dodávateľa prebieha cez náš online systém založený na princípe expertných výberových konaní. Funguje to jednoducho.

Vy zadáte váš projekt, spoločne pozveme vybrané firmy a tie budú súťažiť o najvýhodnejšiu ponuku, za ktorú pre vás stavbu vedia postaviť. Konečné slovo pri výbere víťaza máte samozrejme vy. 

Časový plán výstavby a priebežná kontrola

Čas sú peniaze. Viete to vy a vieme to aj my. V stavebníctve to platí dvojnásobne. Práve preto sa zameriavame na niekoľko typov služieb, ktoré vám pomôžu stavbu časovo udržať pod kontrolou od začiatku až do konca.

Vytvoríme vám sieťový graf, ktorý stanoví kritické termíny pre jednotlivé časti výstavby a jej nadväznosti. Tak budeme už dopredu vedieť, čo sa musí dokedy stihnúť, aby sa nepredlžoval konečný termín dokončenia stavby. 

Takisto vám vypracujeme harmonogram výstavby v podrobnosti dní alebo týždňov. Harmonogram funguje ako hlavný nástroj časového plánovania, ktorý vám umožní podrobne sledovať a kontrolovať výstavbu počas celého jej priebehu. Stavebným firmám tak už nepomôžu žiadne výhovorky!

V neposlednom rade to bude histogram zdrojov a detailné finančné plánovanie, ktoré vám presne povie, kedy budete potrebovať koľko finančných prostriedkov.  Ak už v tejto fáze prizvete Welliston, je len malá šanca, že by výstavba meškala a vy by ste tak strácali ďalšie dodatočné zdroje.

Kontrola fakturácie

Počas stavby sa zvyčajne vždy vyskytnú práce navyše. My sa postaráme o ich sledovanie a vyhodnocovanie, vďaka čomu budete mať vaše finančné prostriedky neustále pod kontrolou.

Vyhodnotíme dodatky k rozpočtu zo strany dodávateľov a posúdime ich oprávnenosť na základe uzavretej zmluvy o dielo medzi vami a dodávateľom. Nekompromisne vylúčime všetky neoprávnené faktúry a nenecháme vašich dodávateľov fakturovať si ani cent navyše, ak ste sa tak vopred nedohodli. 

Typy stavieb

Radi vám pomôžeme s takýmito typmi stavieb:

 • bytové domy
 • kancelárske budovy
 • haly
 • štadióny a športoviská
 • polyfunkčné domy
 • inžinierske siete
 • cestné komunikácie
 • a mnohé ďalšie...
   

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622

info@welliston.com