Novinky

Quo vadis, naše stavebníctvo?


Na našich webových stránkach ste sa dozvedeli, aké výhody má použitie nášho systému, či jeho úplného formátu, alebo aspoň niektorých jeho častí samostatne. Z pohľadu investora alebo dodávateľskej organizácie so snahou o zvýšenie efektivity svojich podnikateľských aktivít je to úplne jednoznačné. To platí kedykoľvek. 

Super lacné hypotéky s veľkým „ale“...

V týchto dňoch sa nielen v médiách začína intenzívne hovoriť o situácii v realitnom a špeciálne v hypotekárnom sektore a o jeho budúcom vývoji. Podľa viacerých publikovaných komentárov, nielen novinárskych, ale aj komentárov zástupcov odborných inštitúcií a finančných domov je situácia s nízkymi hypotekárnymi úrokovými sadzbami dlhodobo neudržateľná. Veľa ľudí sa v snahe, za lacnejší peniaz si zabezpečiť svoje bývanie, priamo nezmyselne zadlžuje, bez ohľadu na možné riziká v budúcnosti a bez ohľadu na svoju budúcu schopnosť splácať hypotéku, hoci akokoľvek výhodnú. 

Stavebný boom podobný poslednej kríze

A sme pri jadre problému – črtá sa tu nová hypotekárna bublina – tak, ako to bolo aj v roku 2008, z čoho celá svetová ekonomika strmhlavo vletela do krízy. Stavebníctvo na takýto vývoj reaguje veľmi rýchlo a spoľahlivo. Progres a nárast objemu stavebnej výroby, z ktorého sme sa všetci tešili v roku 2015, už v prvom štvrťroku tohto roka nabral opačný smer. A máme tu opäť nie nevýznamný pokles objemov vo finančnom vyjadrení oproti roku 2015. Objem stavebnej výroby financovaný z verejného sektora je úzko zameraný takmer výlučne na výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií a na ten navyše nie je dostatok zdrojov na dlhé roky dopredu. Aj prognóza vývoja celej slovenskej ekonomiky sa ukazuje ako príliš optimistická.

Ako predísť neefektívnemu zadlžovaniu sa

V takomto „rozložení síl“ na bojovom poli ekonomického úspechu je z pohľadu investorov aj väčších stavebných firiem nanajvýš aktuálne zaistiť si aj v budúcnosti čo najvyššiu efektivitu vynaložených prostriedkov. A to, akým spôsobom to urobia, je na nich. 
Jednou z možností, ponúkajúcich skutočne odborné zázemie a pozitívne výsledky v riešení zadanej úlohy práve v efektivite vynaložených financií v stavebnom biznise, je využitie služieb spoločnosti WELLISTON s.r.o.
 

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622
+421 948 753 645
info@welliston.com