Prečo Welliston?

Pretože s nami budete stavať inteligentne, rýchlo a úsporne ako vo vyspelom svete.
Pretože s nami máte stavbu a investície neustále pod kontrolou.
Pretože bezproblémová realizácia je pre nás alfou a omegou.
Pretože komplexné služby tohto druhu ponúkame ako jediní na Slovensku.
Pretože je múdrejšie dvakrát merať a raz strihať.
Pretože váš záujem je aj náš záujem.

Najdôležitejšie míľniky
v živote firmy

 • 1990

  Vznik firmy RYAL technicko-obchodná kancelária.

 • 1990 – 2008

  Hlavným predmetom činnosti je oceňovanie stavebnej produkcie, spracovanie kompletných rozpočtov a výkazov výmer, cenotvorba a kalkulácia cien v stavebníctve, kontrola fakturácie a realizácia malých stavebných diel (rok 1992).

  Výber z tých najvýznamnejších si môžete pozrieť v sekcii Realizácie.

 • 2008

  Koniec stavebného boomu kvôli celosvetovej kríze, investori hľadajú možnosti ako šetriť. Vzniká aplikácia ProSale na transparentný výber dodávateľa, ktorá výrazne pomáha znížiť náklady na výstavbu.

 • 2010 – 2011

  Začiatok novej éry firmy. Firma rozširuje svoje služby o full servis v oblasti analýzy stavby, spracovávania harmonogramov výstavby a efektívnosti realizácie stavieb.

 • 2013

  RYAL technicko-obchodná kancelária mení svoj názov na ProSale s. r. o. podľa online aplikácie

 • 2015

  Z dôvodu širšieho záberu služieb firmy, a tiež z marketingových dôvodov a tvorby novej firemnej identity sa firma mení na Welliston s. r. o.

 • 2016

  Zavádzame program pre stavebných dodávateľov pre efektívnu realizáciu stavieb a zároveň prichádzame na trh s novou web stránkou.

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622

info@welliston.com