Projekty stavieb s pridanou hodnotou

Vaši klienti vás vyhľadávajú pre vaše atraktívne architektonické riešenia. Teraz im však môžete ponúknuť aj ďalšiu službu navyše. Stačí spojiť sily s Wellistonom.

O čo ide? Vieme vašim klientom pomôcť postaviť váš projekt ekonomicky efektívne. Vy im zabezpečíte kvalitný projekt a autorský dozor, aby bola vaša vízia zhmotnená podľa klientových a vašich predstáv.

My im zabezpečíme komplexnú prípravnú fázu pred realizáciou diela, ktorého súčasťou je aj špeciálne online výberové konanie stavebných firiem, vďaka ktorému prinesieme klientovi značné úspory. A takisto vieme pripraviť zmluvy s dodávateľmi, harmonogramy výstavby a počas nej priebežne kontrolovať aj oprávnenosť fakturácie

S čím teda vieme pomôcť vám a s čím vašim klientom?

Rozpočet ako externá služba pre vás

Spracujeme pre vás ekonomické prepočty a podrobné rozpočty pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Dokážeme vám zabezpečiť kompletné ocenenie stavby, aby vaši klienti detailne spoznali finančnú náročnosť svojej stavby. To je totiž základný predpoklad realizácie plánovanej stavby.

Takisto pre vás dokážeme zabezpečiť alternatívne cenové riešenia. Pomôžeme vám nájsť alternatívne materiály a technologické postupy, vďaka čomu dosiahneme znižovanie nákladov stavby.

Ušetrené prostriedky a služby navyše pre vášho klienta

Vaši klienti vás odporúčajú pre vaše architektonické riešenia. Môžu vás však odporúčať aj preto, že im pomôžete ušetriť.

Investorom často pri výstavbe chýba odborný dohľad nad fakturáciou či pomoc so zmluvami. Najväčším orieškom býva výber stavebnej firmy, ktorá postaví váš projekt kvalitne a zároveň ekonomicky.

S týmto všetkým sa už váš klient trápiť nemusí, vyrieši to zaňho Welliston. Za naše služby nezaplatí nič navyše, iba podiel z ušetrených prostriedkov. 

Vy mu naše služby môžete ponúknuť ako bonus, s ktorým stavbu postaví jednoducho a výhodne. Predstavte si projekčnú či architektonickú kanceláriu s takýmto servisom navyše... 

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622

info@welliston.com