Realizácie

Rekonštrukcia Poštovej banky I. a II. etapa Bratislava

Zdroj: R.A.U. - Qartall, POBA Servis a. s.

Rekonštrukcia a modernizácia centrály Poštovej banky a. s. v Bratislave v dvoch etapách (I. etapa rok 2011, II. etapa rok 2012). Firma realizovala kompletné výberové konanie na zhotoviteľa stavby pre obe etapy. Súčasťou zadania zo strany klienta bolo aj spracovanie položkových rozpočtov. Obe etapy výstavby predstavujú postupnú modernizáciu budovy za účalom vytvoriť reprezentatívne priestory banky a zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov.

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622
+421 948 753 645
info@welliston.com