Realizácie

HIPO Aréna Šamorín (športový areál x-bionic sphere)

Zdroj: Trend, POBA Servis a. s.

Naša firma sa podielala na komplexnej predrealizačnej príprave výstavby HIPO Arény v Šamoríne spočívajúcej od kontroly projektovej dokumentácie (súčasťou bolo aj odborné posúdenie a osobitný výber zhotoviteľa na realizáciu drevennej nosnej konštrukcie jazdeckej haly) až po výberové konanie na zhotoviteľa stavby formou elektronickej aukcie. Samotnej výstavbe predchádzali realizácie stavebných prác na objektoch HIPO komunikácie v náklade 670 000 €, oplotenie budúceho areálu HIPO Arény v hodnote 800 000 € (obe v roku 2012) a realizácia objektov Technickej infraštruktúry celého plánovaného areálu Elements Resort (dnes športový rezort x-bionic sphere) v hodnote 3 150 000 € ( v roku 2013). Všetky tieto prípravné etapy pred výstavbou hlavnej stavby realizovala rovnakým spôsobom takisto naša firma.

Dnes je tento jazdecký športový stánok súčasťou 100 ha asi najvyhľadávanejšieho športového rezortu na Slovensku.

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622
+421 948 753 645
info@welliston.com