Realizácie

Pobočky Poštovej banky a. s.

Zdroj: POBA Servis a. s.

V priebehu piatich rokov sme investorovi poskytli komplexné služby pri výberových konaniach na zhotoviteľa stavby formou elektronickej aukcie firemným online systémom ProSale. Išlo o 25 pobočiek Poštovej banky a. s. po celom Slovensku. V Bratislave to boli tri pobočky (nám. SNP v budove Hlavnej pošty, objekt SKY BOX v Petržalke, Vlastenecké nám.), ďalej pobočky v Trnave, Nitre, Trenčíne, Martine, Prievidzi, Prešove, Poprade, Košiciach a ďalších menších mestách SR. Výsledkom našej práce boli veľmi významné finančné úspory klienta pri zachovaní všetkých kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov predmetných stavebných diel. Naša spolupráca s klientom naďalej trvá.  

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622
+421 948 753 645
info@welliston.com