Stavajte efektívne a zvýšte svoj zisk

Chcete byť vo výhode pred vašou konkurenciou a  získavať väčšie množstvo nových zákaziek? Alebo ste získali vo výberovom konaní zákazku za nepriaznivých finančných  podmienok? Ak ste si odpovedali aspoň raz áno, potom je tu pre vás Welliston. 

Pomôžeme vám znižovať vaše firemné náklady lacnejším obstarávaním materiálu a výberom subdodávateľov s priaznivejšími cenami ako doteraz. Budete tak stavať oveľa efektívnejšie a s vyšším ziskom.

Vyvinuli sme vlastný originálny online systém, vďaka ktorému pomáhame nielen investorom vybrať vhodnú firmu na realizáciu jeho stavby, ale rovnaký systém používame aj pre stavebné firmy.

Čo všetko vie pre vás Welliston urobiť?

Výber dodávateľov materiálov a subdodávateľov

Teraz môžete predbehnúť konkurenciu tak, že nakúpite materiál lacnejšie a získate lacnejšieho subdodávateľa, vďaka čomu si znížite svoje náklady. Náš online systém založený na princípe odborných výberových konaní vám umožní vysúťažiť najvýhodnejšie podmienky.

Firemná cenová databáza a kalkulácie

Čaká vás výberové konanie? Potom musíte investrovi ponúknuť cenu, ktorá bude preňho atraktívna a vy vďaka nej získate zákazku. Zároveň však musí byť reálna aj pre vás, aby ste nestavali za stratu. 

Viete ale, za koľko vlastne staviate? Poznáte váš cenový limit, pod ktorý už nemôžete ísť?  Aby ste vedeli odpovedať na tieto otázky, potrebujete mať vaše firemné ceny zostavené na základe vlastnej výrobnej kalkulácie.

Nechajte si nami vytvoriť vašu vlastnú firemnú cenovú databázu a získajte tak najdôležitejší nástroj na sledovanie všetkých firemných nákladov. Vďaka tomu môžete optimalizovať náklady a mať finančné prostriedky vždy pod kontrolou.

Rozpočty a cenové ponuky

Nechajte si nami profesionálne spracovať oceňovacie podklady, samotné rozpočty a cenové ponuky pre investorov. S tvorbou rozpočtov máme viac ako 20-ročné skúsenosti.

Optimalizácia stavebných procesov

Najmä pri veľkých stavebných celkoch je veľmi dôležité mať podrobný časový plán výstavby. Pomôže vám to predvídať a včas riešiť možné závažné problémy pri výstavbe.

Vďaka dobre spracovanému časovému harmonogramu budete môcť zrýchliť, optimalizovať pracovné postupy a zabezpečiť si tak plynulejšiu nadväznosť jednotlivých častí výstavby.

Ak ste staviteľ a zároveň aj developer

Niekedy nastane aj situácia, v ktorej idete svoje prostriedky aj sily minúť na vlastný developerský projekt. Logicky budete chcieť stavať čo najlacnejšie, aby ste potom výsledok predali s čo najvyšším ziskom. Ako vám s tým vieme pomôcť?

Náš online systém môžete využiť na výber tých najvýhodnejších subdodávateľov a dodávateľov materiálov. Zároveň sa tak zbavíte časti agendy, ktorá netvorí váš core business. Vy stavajte, my sa postaráme o všetko okolo. 

Ako funguje spolupráca s nami?

Za naše služby neplatíte nič navyše. So stavebnými firmami spolupracujeme systémom success fee, našou odmenou je teda percentuálny podiel z ušetrených prostriedkov. 

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622

info@welliston.com