Stavajte vaše firemné priestory efektívne

Chystáte sa stavať nové firemné sídlo, nové pobočky či kancelárie? Idete rekonštruovať pôvodnú firemnú budovu? Nie, nemusíte začať študovať základy stavbárčiny. Zapojte do skladačky Welliston a my sa o všetko postaráme za vás.

Fungujeme ako akýsi ochranný štít pre zadávateľa stavby pri komunikácii so stavebnými firmami.

Vyvinuli sme náš vlastný online systém, ktorý vám pomôže ušetriť náklady, starosti a čas. Okrem toho do našej práce zapájame viac ako 20-ročné odborné vedomosti a skúsenosti. Pracujeme systémom success fee, čiže sme motivovaní pomôcť vám čo najviac. Čo všetko obsahuje náš komplexný balík služieb?

Kontrola projektovej dokumentácie

Aby ste mohli vybrať toho správneho dodávateľa, musíte mať najskôr kvalitne spracovaný projekt. Skontrolujeme jeho výkresovú a rozpočtovú časť, upozorníme vás na nedostatky a prekonzultujeme ich s projektantom. Vďaka tomu hneď na začiatku eliminujeme možné problémy, ktoré by ohrozili výstavbu pre chyby v projekte.

Ekonomické prepočty

Rozumieme číslam a robíme s nimi už viac ako 20 rokov. Môžete od nás očakávať tieto služby:

 • objemové prepočty hodnoty investície a jej efektívnosti 
 • podrobný položkový rozpočet
 • kontrolné rozpočty a kalkulácie
 • výkaz výmer pre tendre
 • kontrola dodávateľských ponukových rozpočtov

Výber dodávateľa

Samotný výber dodávateľa prebieha cez náš online systém založený na princípe expertných výberových konaní.

Vy zadáte váš projekt, spoločne pozveme vybrané firmy a tie budú súťažiť o najlepšiu cenu, za ktorú pre vás stavbu vedia postaviť. Konečné slovo pri výbere víťaza máte samozrejme vy.

Časový a finančný plán výstavby a priebežná kontrola

Čas sú peniaze. V stavebníctve to platí dvojnásobne. Práve preto sa zameriavame na niekoľko typov služieb, ktoré vám pomôžu stavbu časovo udržať pod kontrolou od začiatku až do konca.

Vytvoríme vám sieťový graf, ktorý stanoví kritické termíny pre jednotlivé časti výstavby a jej nadväznosti. Tak budete vedieť, čo sa musí dokedy stihnúť, aby sa nepredlžoval konečný termín dokončenia stavby.

Takisto vám vypracujeme harmonogram výstavby v podrobnosti dní alebo týždňov. Harmonogram spája stavebné procesy do logických celkov a funguje ako hlavný dokument časového plánovania, ktorý vám umožní sledovať a kontrolovať výstavbu počas celého jej priebehu.

Najdôležitejším výstupom je však finančné plánovanie. To nám detailne ukáže, koľko peňazí budete kedy potrebovať v rámci výstavby. Vďaka takémuto odborne vypracovanému finančnému plánu môžete dokonca dostať výhodnejší úver na stavbu!

Ak si pri príprave projektu dáte takto veľmi záležať na detailoch, je len malá šanca, že by projekt meškal a vy by ste tak strácali ďalšie dodatočné zdroje.

Kontrola fakturácie

Počas stavby sa zvyčajne vždy vyskytnú práce navyše. My sa postaráme o ich sledovanie a vyhodnocovanie, vďaka čomu budete mať vaše finančné prostriedky neustále pod kontrolou.

Vyhodnotíme dodatky k rozpočtu zo strany dodávateľov a posúdime ich oprávnenosť na základe uzavretej zmluvy o dielo medzi vami a dodávateľom. Nehrozia vám teda žiadne neoprávnené faktúry navyše.

Typy stavieb

Radi vám pomôžeme s takýmito typmi stavieb:

 • výrobné haly a prevádzky
 • kancelárske budovy
 • skladové priestory
 • obchodné priestory
 • ubytovacie, reštauračné a športové zariadenia
 • a mnohé ďalšie...

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622

info@welliston.com