Realizácie

Registratúrne stredisko Trenčín

Zdroj: Forespo archív a. s.

Stavba Registratúrneho strediska Trenčín je jedným z najdôležitejších mílnikov histórie Wellistonu. Táto stavba predstavuje pilotnú realizáciu výberového konania formou elektronickej aukcie. Firma realizovala kompletnú prípravnú fázu výstavby od kontroly a pripomienkovania projektovej dokumentácie až po výber zhotoviteľa pomocou online systému ProSale, ktorý sama vyvinula. O správnosti a efektívnosti stanoveného postupu svedčí fakt, že realizácia stavby prebehla v rekordne krátkom čase 3 mesiacov, pričom sa dodržali všetky kvalitatívne, kvantitatívne a finančné parametre výstavby tak, ako boli stanovené výberovým konaním. Budova haly Registratúrneho strediska slúži dnes investorovi ako archív dokumentov.    

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622
+421 948 753 645
info@welliston.com