Realizácie

Radošínské naivné divadlo, stála scéna, Bratislava

Zdroj: R.A.U. - Qartall

V priestoroch stávajúcej budovy na Záhradníckej ulici v Bratislave je novozriadená stála scéna známeho divadla. Firma spracovala položkový rozpočet pre projektanta stavby.

Skúste to s nami

Welliston
Miletičova 10
821 08 Bratislava

+421 903 770 175
+421 907 774 622
+421 948 753 645
info@welliston.com